รวบรวมอาหารพื้นเมืองของผู้คนในท้องถิ่น นำเสนอกลิ่นอุ่นไออาหารร้อน ๆ ที่รังสรรค์ผ่านความรู้ทางภูมิปัญญา ถ่ายทอดมาให้คนรุ่นหลานได้ลิ้มลอง